ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในรายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙(ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในรายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙(ปรับปรุงครั้งที่ 1)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

วันที่ประกาศ 24 กันยายน 2558  วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์  29 กันยายน 2558

24 กันยายน 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด