ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ในรายการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ ณ อาคารห้องพักเจ้าหน้าที่โพนเป้า ตามแบบเลขที่ ๘๔/๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ในรายการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ ณ อาคารห้องพักเจ้าหน้าที่โพนเป้า ตามแบบเลขที่ ๘๔/๖๔ จำนวน  ๑ โครงการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พฤศจิกายน 2564

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด