ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ และย้ายเครื่อง CATH LAB ณ อาคารรักษาโรคระดับสูง ชั้น 2 ตามแบบเลขที่ 51/64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ และย้ายเครื่อง CATH LAB ณ อาคารรักษาโรคระดับสูง ชั้น 2 ตามแบบเลขที่ 51/64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 พฤศจิกายน 2564

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด