ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ในรายการ จ้างปรับปรุงประตูทางเข้าออก อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา อาคาร ๑ ตามแบบเลขที่ ๔๙/๖๔ ด้วยงบหมวดอุดหนุนทั่วไปศูนย์แพทยศาสตรศึกษา หมวดปรับปรุงและซ่อมแซม,บำรุงรักษา งบประมาณ ปี ๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ในรายการ จ้างปรับปรุงประตูทางเข้าออก อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา อาคาร ๑ ตามแบบเลขที่ ๔๙/๖๔ ด้วยงบหมวดอุดหนุนทั่วไปศูนย์แพทยศาสตรศึกษา หมวดปรับปรุงและซ่อมแซม,บำรุงรักษา งบประมาณ ปี ๒๕๖๓

16 เมษายน 2564

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด