ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔ โรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔ โรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

05 กรกฎาคม 2564

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด