ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารเพื่อปรุงประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน ๓ ประเภท 329 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารเพื่อปรุงประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน ๓ ประเภท 329 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564

01 มีนาคม 2564

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด