ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ในรายการ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารเพื่อใช้ปรุงประกอบเลี้ยงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน ๓ ประเภท ๓๒๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ในรายการ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารเพื่อใช้ปรุงประกอบเลี้ยงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน ๓ ประเภท ๓๒๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 กุมภาพันธ์ 2564

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด