ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้ในศูนย์แพทยศาสตรศึกษา จำนวน 7 รายการ ด้วยเงินอุดหนุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

26 พฤศจิกายน 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด