ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสนับนุนบริการทางการแพทย์ ฯ

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖,๔๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑๒ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 จ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖,๔๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง  หจก.อุบลวรสิทธิ์ก่อสร้าง ๓๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
 
(นายธนู บุญเลิศ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง จิราพร หาโสม)  
เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

29 พฤษภาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด