ประกาศยประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ที่ใช้ในการฟอกเลือด เพื่อใช้ในศูนย์ไตเทียมสรรพสิทธิ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

14 กันยายน 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด