ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยโรค Downs Syndrome จำนวน ๑ รายการ ๔ ชนิด ด้วยวิธีประก

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยโรค Downs Syndrome จำนวน ๑ รายการ ๔ ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยโรค Downs Syndrome จำนวน ๑ รายการ ๔ ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

          เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเพียงรายเดียว

 

          จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง บุษดี แก้วกันยา) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

19 สิงหาคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด