ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุบริโภค เพื่อใช้ในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ ในรายการอาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐาน (บรรจุไม่น้อยกว่า 400 กรัม/บรรจุภัณฑ์)

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

25 พฤษภาคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด