ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ/ชำนาญการ ระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2563 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

25 มีนาคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด