ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ในรายการ จ้างปรับปรุงคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD Clinic) อาคาร ๕ ชั้น ๑ ตามแบบเลขที่ ๑๕/๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ในรายการ จ้างปรับปรุงคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD Clinic) อาคาร ๕ ชั้น ๑ ตามแบบเลขที่ ๑๕/๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ

11 กุมภาพันธ์ 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด