ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในรายการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (DR site) พร้อมติดตั้ง

ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคา ในรายการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (DR site) พร้อมติดตั้ง 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่ประกาศ 10 ตุลาคม 2562 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 16 ตุลาคม 2562

10 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด