ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ B๓๒/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๓ จำนวน

        ๔ รายการ เลขที่ B๓๒/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ B๓๒/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Azathioprine 50 mg tablet

บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด

,๒๒๕,๐๐๐.๐๐

Iron sucrose injection 100 mg/5mL

บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด

,๗๕๙,๕๐๐.๐๐

Methylprednisolone sodium succinate for injection 1 gm

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๘๔๓,๕๔๗.๐๐

Tacrolimus 0.5 mg capsule

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๐๓๓,๐๐๐.๐๐

 

                                                   ประกาศ ณ วันที่๑๕ ตุลาคม.พ.ศ. ๒๕๖๒

                                        ( นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ )

                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

15 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด