ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ในรายการ เครื่องช่วยหายใจโดยใช้มือ ชนิด T piece (T piece resuscitator) จำนวน 2 เครื่อง

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

11 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด