ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในอาคารรักษาโรคระดับสูงฯ ชั้น ๗ คลินิกโรคเลือด ในรายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ ตา (Trinocular Microscope) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในอาคารรักษาโรคระดับสูงฯ ชั้น ๗ คลินิกโรคเลือด ในรายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ ตา (Trinocular Microscope) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในอาคารรักษาโรคระดับสูงฯ ชั้น ๗ คลินิกโรคเลือด ในรายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ ตา (Trinocular Microscope) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ ตา (Trinocular Microscope) จำนวน ๒ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  
  
 
มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
บุษดี แก้วกันยา
(นางบุษดี แก้วกันยา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางบุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

10 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด