ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโปรมแกรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโปรมแกรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโปรมแกรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

          เนื่องจาก ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

 

          จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 
 
 

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง บุษดี แก้วกันยา) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

21 สิงหาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด