ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยรังสีอินฟราเรด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยรังสีอินฟราเรด จำนวน ๑ เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  จังหวัดอุบลราชธานี   ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยรังสีอินฟราเรด จำนวน ๑ เครื่อง  นั้น
               ในรายการ เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยรังสีอินฟราเรด จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พันธวัสส์ โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๕๕๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
  
  
 
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
พัทธนันท์ ศุภลักษณ์
(นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
 โดย นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 

11 เมษายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด