ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องกลั่นน้ำอัตโนมัติยี่ห้อ GETinge KEMITERM รุ่น๑๐๐MS ID:๕๕๑๕๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๙-๒๒๒๑/๐๐๐๒/๒๕๕๒ ติดตั้ง ณ งานผลิตยาปราศจากเชื้อ

14 มกราคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด