ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้าง เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสียและระบบปั๊มสูบส่งน้ำเสีย PS-3 บริเวณด้านข้างอาคารสงฆ์อาพาธ

03 มกราคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด