ประกาศเปิดเผยราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเพื่อใช้ในศูนย์แพทยศาสตรศึกษา จำนวน ๕ รายการ ด้วยงบเงินอุดหนุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

03 ธันวาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด