ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขาย ในรายการ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟพร้อมติดตั้ง จำนวน 64 เครื่อง

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

05 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด