ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในรายการ จ้างปรับปรุงหน่วยตรวจสูติ-นรีเวช อาคาร ๕๐ พรรษาฯ ชั้น ๓ ตามแบบเลขที่ ๐๒๗/๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในรายการ จ้างปรับปรุงหน่วยตรวจสูติ-นรีเวช อาคาร ๕๐ พรรษาฯ ชั้น ๓
ตามแบบเลขที่ ๐๒๗/๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงหน่วยตรวจสูติ-นรีเวช อาคาร ๕๐ พรรษาฯ ชั้น ๓ ตามแบบเลขที่ ๐๒๗/๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปรับปรุงหน่วยตรวจสูติ-นรีเวช อาคาร ๕๐ พรรษาฯ ชั้น ๓ ตามแบบเลขที่ ๐๒๗/๖๐ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย.ยักษ์ วิศวกรรม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


                (นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ์)
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

05 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด