ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งไม้กั้นรถอัตโนมัติ (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) บริเวณชั้น G อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งไม้กั้นรถอัตโนมัติ (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด)

บริเวณชั้น G อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------


               ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งไม้กั้นรถอัตโนมัติ (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) บริเวณชั้น G อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งไม้กั้นรถอัตโนมัติ (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) บริเวณชั้น G อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

                                        ประกาศ ณ วันที่   ๒๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

                           

                                                                    (นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)

                                                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                    ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

   

 

                               สำเนาถูกต้อง
 
                           พัทธนันท์ ศุภลักษณ์
                     (นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
                       นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
                ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

25 กันยายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด