ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ ยี่ห้อ KIDNY-KLEEN รุ่น COMPACT II หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๔๔-๐๐๐๑/๐๐๐๘/๒๕๖๐ ID๗๐๑๐๓ หมายเลขเครื่อง CPII๕๓๑๓๘ โดยวิธีเฉพาะ

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ ยี่ห้อ KIDNY-KLEEN รุ่น COMPACT II หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๔๔-๐๐๐๑/๐๐๐๘/๒๕๖๐ ID๗๐๑๐๓ หมายเลขเครื่อง CPII๕๓๑๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------


               ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโครงการ จ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ ยี่ห้อ KIDNY-KLEEN รุ่น COMPACT II หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๔๔-๐๐๐๑/๐๐๐๘/๒๕๖๐ ID๗๐๑๐๓ หมายเลขเครื่อง CPII๕๓๑๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               บำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ ยี่ห้อ KIDNY-KLEEN รุ่น COMPACT II หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๔๔-๐๐๐๑/๐๐๐๘/๒๕๖๐ ID๗๐๑๐๓ หมายเลขเครื่อง CPII๕๓๑๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                   ประกาศ ณ วันที่          ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                        

                                                                 (นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)

                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

                          สำเนาถูกต้อง
 
                     พัทธนันท์ ศุภลักษณ์
                (นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
                   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
            ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

25 กันยายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด