ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุการแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา จำนวน 2 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)  วันที่ประกาศ  5 กันยายน 2561  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ในวันที่ 10 กันยายน 2561

ตามที่แนบมาพร้อมนี้

05 กันยายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด