ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ในรายการ เช่าเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate User) และวงจรสื่อสารความเร็วในการรับส่งข้อมูลภายในประเทศไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ Mbps และต่างประเทศ มีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมู

27 สิงหาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด