ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคเลือด ชุดที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ B๑๑/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคเลือด ชุดที่ ๑

           จำนวน ๑ รายการ เลขที่ B๑๑/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคเลือด ชุดที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ B๑๑/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Recombinant coagulation factor VIIa 1 mg for injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๖,๙๙๗,๘๐๐.๐๐

 

 

 

 

 

                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน..พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                                                                             (นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ์)

                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                              ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

05 เมษายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด