ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา จำนวน ๔ รายการ

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

          โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    
 

 

 
 

(นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

22 มีนาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด