รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประกาศรายชื่ื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวข้องกับการคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.ศึกษา ,จพ.การเงินและบัญชี,จพ.โสตทัศนศึกษา,นวก.คอมพิวเตอร์

โดยวิธีสอบข้อเขียนในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

18 สิงหาคม 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด