ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาในรายการ จ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจชนิด ๒ ระนาบ ยี่ห้อ PHILIPS เลขครุภัณฑ์ 6515-035-0009/0001/2558 ID:65040 ติดตั้ง ณ ห้องตรวจสวนหัวใจ

06 ธันวาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด