ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป ในรายการเข็ม I.V. Catheter จำนวน ๖ รายการ

วันที่ประกาศ  20 พฤศจิกายน 2560

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  23 พฤศจิกายน 2560 

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

20 พฤศจิกายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด