ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับใช้ประกอบเลี้ยงผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำนวน ๒ ประเภท ๑๖๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับใช้ประกอบเลี้ยงผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำนวน ๒ ประเภท ๑๖๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐

04 กรกฎาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด