ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์ (e-bidding) ในรายการ จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์ (e-bidding)

ในรายการ จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 31 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่ประกาศ  27 มิถุนายน 2560  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 30  มิถุนายน  2560

27 มิถุนายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด