ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในรายการ ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในรายการ เครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด จำนวน 1 เครื่อง ค

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในรายการ  ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ในรายการ เครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศวันที่  20  มิถุนายน 2559   วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  23  มิถุนายน  2559

20 มิถุนายน 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด