ประกาศเปิดเผยราคากลาง ในรายการเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพ ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อรอบ (COMPUTERIZED TOMOGRAPHY WITHCONTINUOUS MULTI SLICE SPIRAL SCAN) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

18 กันยายน 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด