กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลฯ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการ นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลฯ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการ นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด