กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล, หน่วยงานซ่อมบำรุง,งานเวชนิทัศน์โรงพยาบาลฯ จัดนิทรรศการ 12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล, หน่วยงานซ่อมบำรุง,งานเวชนิทัศน์โรงพยาบาลฯ จัดนิทรรศการ 12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด