กลุ่มงานสุขศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรม วิทยากร (ครู ก) แกนนำเยาวชนนักสุขภาพชุมชน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ มณฑลทหารบกที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานสุขศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรม วิทยากร (ครู ก) แกนนำเยาวชนนักสุขภาพชุมชน  ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น มณฑลทหารบกที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด