กลุ่มงานสุขศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2ส. ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันลิหิตสูงขึ้น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาม

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด