กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับการตรวจประเมิน 5 ส. จากคณะกรรมการประเมิน 5 ส. โรงพยาบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด