กลุ่มงานสุขศึกษา เข้าร่วมประชุมปาถกฐา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สู่โรงพยาบาลคุณธรรม “สรรพสิทธิ์ 80 ปี ความดี ความภาคภูมิใจ” รุ่น 1 และรุ่น 2 วันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลส

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด