การประชุมโครงการพัฒนาความรู้สิทธิประกันสังคมและพ.ร.บ.รถ ปีงบประมาณ2563
       วันที่14 สิงหาคม2563 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาความรู้สิทธิประกันสังคมและพ.ร.บ.รถ ปีงบประมาณ2563  โดยมีแพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการด้านการคลังและประกันสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในโครงการประกันสังคม มีสถานพยาบาลเครือข่ายกระจายอยู่ภายในจังหวัดอุบลราชธานี 458 แห่ง เนื่องจากภายในจังหวัดอุบลราชธานีมีโรงพยาบาลหลักหลายโรงพยาบาล จึงทำให้ทั้งผู้ประกันตนและผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน อีกทั้งเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความแม่นยำในระเบียบและบทบาทของตนเอง ทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวกก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจส่งผลให้มีการร้องเรียนตามมา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในด้านการดำเนินงานประกันชีวิตซึ่งเป็นงานใหม่นั้น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เห็นว่าสถานบริการเครือข่ายควรได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานไปพร้อมกัน  เพื่อให้สามารถพัฒนารายได้ของสถานพยาบาลของตน การประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ,บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขา อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานประกันสังคม , งานพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากสถานพยาบาลเครือข่าย จำนวน 500 คน ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ/ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด