อบรมโครงการพัฒนาความสามารถบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ (ESB)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงอมรรัตน์ เทพากรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาความสามารถบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ (ESB)โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ช่วยเหลือคนไข้และคนงาน ผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยพิเศษต่างๆ เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านพฤติกรรมการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน การบรรยายหัวข้อ“การบริการพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ (ESB)” การบรรยายหัวข้อ “การสื่อสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ” และการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งนี้ได้มีการถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป ซึ่งการอบรมดังกล่าว จัดเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 20-25 คน ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50พรรษาฯ ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด