“รวมใจ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อสู่ COVID-19 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”
วันที่ 30 มี.ค.63 เวลา 08.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานกิจกรรม “รวมใจ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อสู่ COVID-19 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบประโยชน์ต่อผู้อื่น ในการระงับติดเชื้อ หยุดยั้งผู้ที่ได้รับการ ติดเชื้อ กิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสที่ได้แสดงศักยภาพ การเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าpในเขตอีสานใต้ เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์คือ “พวกเราบุคลากรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า พวกเราจะทำหน้าที่ของเรา เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จะทำงานบนความมุ่งมัน อดทน เสียสละ รับผิดชอบ และมีจิตสำนึกที่ดีในหน้าที่ จะร่วมกันฝันฝ่าอุปสรรคนานานัปการด้วยความมุ่งมั่น ด้วยสติ ด้วยปัญญา บนพื้นฐานของอัตลักษณ์โรงพยาบาล ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ” และได้ร่วมแสดงท่าทางประกอบอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล โดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ / ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด