รณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษาและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และสอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง  แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อสร้างความตระหนักและรู้จัการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด