การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรในการ ลด ละ เลิกบุหรี่
การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลที่สูบบุหรี่ได้รับความรู้และเทคนิครวมทั้งแรงจูงใจในการ ลด ละ เลิก ให้สำเร็จ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวิชราลงกรณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด