กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับหน่วยไตเทียม ,ฝ่ายโภชนาการ,งานประชาสัมพันธ์,และผู้ป่วยปลูกไตเทียมของโรงพยาบาล จัดกิจกรรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรัง ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมข้างห้องยา 4

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด